Заседания

Медиация в съда

Изслушванията на страните в процедурата по медиация и в съда се различават. Тези различия са илюстрирани чрез кратките откъси от работата по групи по време на конференцията "Защита на детето".

По време на конференцията често бе отбелязвано, че дори и да не бъде постигнато споразумение, медиацията подобрява комуникацията между страните, което впоследствие слага своя отпечатък и в съдебна зала. Също така, по време на първото съдебно изслушване съдията може да накара спорещите страни "да се чуят" една друга и по този начин да се снижи враждебността на атмосферата, като впоследствие се отвори и път за постигане на спогодба извън съда.

Правилните въпроси, зададени към страните, са решаващи по отношение на успеха да се постигне взаимна чуваемост. По-долу може да се запознаете с десет въпроса, подходящи да бъдат зададени към страните. Моля, подредете ги според вашата преценка за тяхната уместност. Можете да видите после как са ги подредили други потребители.

___


 

 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance