Общи условия за ползване и Кодекс на поведение на потребителя

Общи условия за ползване и Кодекс на поведение на потребителя

Кодекс на поведение на потребителя
Общи условия за ползване

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Курсът следва логиката при развитието на случаите на отвличания на деца от родители. Потребителите могат да следват предложената структура, за да преминат цялото обучение в неговата последователност, или свободно да избират модули или упражнения според своите потребности. Курсът работи с различни медийни формати (текстове, графични записи и видеоклипове от конференцията, аудио файлове, графики) и редица интерактивни инструменти (форуми и коментари, подредени по време на своето постъпване или по рейтинг, анкети, Уикита). Акцентът върху интерактивните елементи изисква коректно използване на наличните възможности от всички потребители. Предложеният Кодекс на поведение представлява непълен списък от норми, които Потребителите приемат да спазват, регистрирайки се за курса.

I. Участието:
а) Трябва да е мотивирано от желанието да се сподели полезен опит с другите потребители;
б) Трябва да се отнася до конкретната съответна задача/въпрос;
в) Трябва да се основава на собствен опит или да се посочват съответните източници;
г) Трябва да бъде изложено възможно най-кратко;
д) Не трябва да включва търговски реклами;
е) Не трябва да включва унизителни термини или по който и да е начин да отправя опозоряващи, обидни, неправомерни или дискриминиращи твърдения, трябва да бъде законосъобразно.
Водещата идея е да се публикуват качествени текстове и полезни идеи, а не да се натрупва количество.

II. Конфиденциалността:
а) Означава да не се използват имената на страните в спора или на други ангажирани лица;
б) Означава да се пише за случаи, които вече са приключили.

III. Рейтингите:
а) Трябва да се правят в посочените случаи;
б) Трябва да се правят, само ако се чувствате способни да прецените практическата стойност на конкретния принос по темата;
в) Трябва да се извършват въз основа на практическата съотносимост, а не въз основа степента на съгласие с дадените изявления.
Рейтингите подпомагат потребителите след вас да прочетат стойностните коментари.

IV. Обратна връзка и критика:
а) Трябва да се отнасят пряко към определена публикация или към друг принос в интерактивните инструменти;
б) Трябва ясно да бъдат формулирани като собствено субективно мнение, а не като фундаментална истина;
в) Трябва да бъдат изложени аргументирано и да насърчават дискусия, а не да бъдат постановени като неотменима истина;
г) Трябва да предлагат алтернативи, а не съвети.
Не забравяйте, другите хора имат своите логични основания за едни или други свои действия и решения.

V. Директен контакт
а) Трябва да бъде в рамките на задачите на курса, освен ако другата страна не даде ясни индикации, че контактът може да се разшири.ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ
Онлайн курсът за обучение „Защита на детето“ (по-нататък наричан Услугата) е собственост на „Bundesverband Mediation e.V.” (по-нататък наричан Оператор) и е управляван от всички партньори в проекта „Защита на детето“ под ръководството на „Bundesverband Mediation e.V.” (по-нататък наричани Партньори). Предлагаме Услугата без каквито и да е модификации на изложените по-долу условия за ползване.

1.1
Лични данни: Потребителите трябва да предоставят информация за контакт, както и обща информация за себе си: професионален опит/интерес и принадлежност. Информацията се съдържа в профила на потребителя, като Потребителя може да я коригира. Събраната в потребителския профил информация се използва, за да се разбере по-добре начина на използване на Услугата и да се осъществи обмен на свързана информация в рамките на уебсайта.

1.2 Конфиденциалност: Партньорите не продават и не разпространяват на трети страни електронни адреси или друга предоставена от Потребителя обща информация при регистрацията. Партньорите могат да разкрият лична информация, идентифицираща Потребителя, ако са убедени, че това се налага от съображения за законосъобразност с действащото право, евентуално призоваване или поради друга правна принуда. Партньорите могат да разкрият също лична информация, ако имат основания да приемат, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, установи контакт и да се предприемат законови действия срещу Потребител, който нарушава това споразумение, или за да защитят интереса и безопасността на други потребители и на обществото.

1.3 Употреба на паролата: Присъединявайки се към това Споразумение, Вие се съгласявате да ползвате Обучението само и единствено за ваша употреба. Използването от друг потребител или съвместната употреба на вашето Потребителско име и Парола с друг потребител не е позволено и може да бъде причина за незабавно прекратяване на Споразумението без предизвестие. Единствено Вие сте отговорен за запазването на конфиденциалността по отношение на вашето Потребителско име и Парола, както и за проявената активност под вашето Потребителско име и Парола. Вие се съгласявате незабавно да уведомите нашия отдел за обслужване на клиенти с електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в случай че разберете или в случай че у Вас се породят съмнения за неправомерно използване на Вашия акаунт или за възможен пробив в сигурността. Вие се съгласявате да предприемете всички възможни стъпки за преустановяване на подобни неразрешени действия и да сътрудничите на „Bundesverband Mediation e.V” при евентуално разследване на неразрешено използване.

2.1 Освобождаване от отговорност: Операторът прилага стандартни мерки за уеб сигурност по отношение на защитата и сигурността на личните данни на Потребителите. Допълнително, Потребителите изрично се съгласяват, че ще използват курса на своя отговорност и риск. Операторът не гарантира, че услугата или сайтът ще оперират безотказно или безгрешно. "Освобождаването от отговорност" в този раздел визира всяка или всички вреди и щети, причинени от неизправности, грешки, пропуски, прекъсвания, изтриване, дефекти, операционно забавяне или забавяне на трансмисията, компютърни вируси, проблеми в кабелите, кражби, унищожаване или непозволен достъп, промяна на или употреба на записи или на всякакъв друг материал, дали поради нарушаване на договора, дали поради небрежност или поради някакво друго действие.

2.2 Освобождаване от отговорност: Предоставената информация е резултат на обмена на знания и опит между практикуващи юристи, като проверката на нейната валидност от страна на авторите й отразява в максимална степен капацитета на техните знания. Определени резултати обаче, произтичащи от точността, надеждността или съдържанието на информацията, предоставена чрез Услугата или интернет страницата, не могат да бъдат гарантирани.
2.3 Мониторинг: Партньорите имат правото, но не и задължението, да извършват мониторинг върху съдържанието на Услугата с цел нейното привеждане в съответствие с Общите условия за ползване. Партньорите имат правото да редактират, отказват да публикуват или да премахват материали, предоставени или публикувани в Услугата по своя преценка. В допълнение към гореизложеното Партньорите имат правото да премахват материали, които са в нарушение на общите условия, са остарели или са спорни. Независимо от това право, потребителите остават отговорни за съдържанието на своите текстове, публикувани в услугата.

2.4 Принос на Потребителите: По своето същество съдържанието на курса е създадено от трети страни и от Потребителите. Мненията, съветите, изявленията, услугите, предложенията, както и всяко друго знание или изразени идеи са предоставени от трети страни или от Потребителите, а именно от съответните автори или разпространители, а не от Партньорите. Всеки потребител изрично се съгласява, че нито Оператора, нито Партньорите носят отговорност за клеветнически, обидни, неприемливи или противоправни деяния на трети страни, или на други Потребители на услугата, както и че отговорността от възможни вреди от гореизложеното се носи изцяло от самия Потребител. Допълнително, Оператора и Партньорите нито гарантират, нито носят отговорност за точността и надеждността на мненията, съветите, изявленията, изразени чрез Услугата - разбирана като онлайн курс за обучение, освен за намесите на своите служители, които са действали в рамките на своите официални компетенции. Партньорите при никакви обстоятелства не носят отговорност за възможни вреди, породени от позоваване и използване на информация, получена от публикации в Услугата.

2.5 Линкове към трети страни: В опит да се осигури по-стойностна информация за Потребителите, курсът съдържа линкове към интернет страници на трети страни. Въпреки това, дори и третата страна да е свързана с проекта „Защита на детето“, „Bundesverband Mediation e.V.“ няма контрол върху упоменатите сайтове, всеки от които може да има различни практики по отношение на поверителността и на събирането на данни, независими от „Bundesverband Mediation e.V.“. Следователно „Bundesverband Mediation e.V.“ не носи отговорност и не поема ангажименти, свързани с тези независими политики или действия, и не отговаря за съдържанието и за спазване на поверителността от тези интернет сайтове. Ползването на споменатите сайтове е отговорност на самия Потребител. Независимо от това, в желанието си да съхранят целостта на сайта и интегрираните в него линкове, „Bundesverband Mediation e.V.“ и Партньорите по проекта „Защита на детето“ насърчават всяка обратна връзка, посветена на курса и на сайтовете, към които водят линковете (включително ако определен линк не е активен).

3.1 Права на интелектуална собственост: Курсът предоставя определени услуги и ползи за регистрирани Потребители, като генерира добавена стойност от създаването и разпространението на тези услуги и е в изключителна полза на регистрираните потребители. Регистрираните потребители се съгласяват, че дублирането и/или повторното пренасочване на съдържание, информация, данни, или друга интелектуална собственост, придобита чрез достъпа до курса от трета страна, представлява нарушение на приложимите закони за авторски права и причинява вреда за Оператора, Партньорите и курса. С регистрацията си Потребителя се съгласява, че при дублиране и/или повторно пренасочване на съдържание към всеки, който не е потребител, се задължава да поиска писмено съгласие от някой от Партньорите.

4.1 Популяризиране и реклама: Потребител не може да използва Услугата за изпращане към потребителите на непоискана реклама, рекламни материали или други непоискани съобщения, освен на специално отредени в сайта места - например в секцията за предстоящи обучения и събития в Модул 8.

4.2 Нарушения: Налице е забрана в съответствие с настоящите общи правила и с действащото законодателство Потребителя да предприема действия, които нарушават авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, както и всяко друга право на интелектуална собственост или собственост.

4.3 Материали за възрастни: Операторът забранява прехвърлянето или публикуването в Услугата на изображения на голи тела, порнография или материали за възрастни, изображения със сексуално естество или описания на сексуално поведение, или друго съдържание, което Оператора счита за оскърбително според общоприетите стандарти и действащото законодателство.

5.1
Прекратяване на достъп: Достъпът на Потребителя е с неопределен срок и е ефективен, докато Потребителя или Оператора не го прекратят. Оператора може да заличи акаунта или да прекрати достъпа до Услугата незабавно, без предизвестие, ако Потребителя не се съобразява с условията и договореностите в настоящото споразумение. Оператора може също да прекрати предоставянето на цялата услуга или на отделен неин елемент по всяко време и без предупреждение.

5.2
Промяна в политиката: Чрез използване на Услугата Потребителя приема условията на настоящото Споразумението. Ако Оператора реши да промени някое от условията на Споразумението, потребителите ще бъдат информирани чрез своята електронна поща..

Партньорите насърчават въпроси, коментари и забележки, свързани с Услугата и настоящото Споразумение. Ако потребителите имат въпроси или нужда от допълнителна информация, моля, изпратете ги на електронната ни поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance