Grobimas

Kultūriniai aspektai

Mus visuskaipžmonijosatstovussiejadaugbendrųsukitaisžmonėmisbruožų, savybių. Tai laikoma bendra žmogaus prigimtimi. Iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų yra individualus, pasižymintis asmeniniais įpročiais, savybėmis, kurie susiformavo kaip asmeninės patirties ir asmeninio mąstymo rezultatas. Kultūra užima savo vietą tarp šių dviejų dalių. Ji apibrėžia bruožus, savybes, kurios mus kaip tam tikros grupės nariussiejadėltamtiktųbendrųpagrindų.
Tačiau ne tik tautinis pagrindas apibrėžia kultūrą. Visi mes priklausome skirtingiems kultūriniams sluoksniams, tokiems kaip profesija, socialinė klasė, religinė priklausomybė, laisvalaikio grupės ir pan. Mūsų priklausymas kiekvienai iš šių grupių formuoja mūsų įpročius ir pasirinkimus.

Kultūra apima viską – įsitikinimus, socialinius įpročius, saviraiškos būdus, virtuvę, muziką ir menus. Analizuojant kultūrą dažnai naudojamas ledkalnio modelis. Paviršiuje matoma tik maža ledkalnio dalis, jo viršūnė, o po ja slypi didžiuliai nematomi dalykai, kurie dažnai lemia tuos paviršiuje matomus. Medžio modelis pabrėžia, kad kultūros šaknys yra bendroje patirtyje, ji grindžiama vertybėmis ir įsitikinimais ir galiausiai pasireiškia matomais įpročiais.

 

KITAS 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance