Reikalavimas grąžinti

Skirtingas nagrinėjimas

Video ištraukoje iš vienos darbo grupės konferencijoje „Apsaugant vaiką“ matyti, kaip dalyviai apibūdina bylos nagrinėjimą jų šalyje.

Kitose darbo grupėse kai kurie kiti skirtumai buvo paminėti:

Lietuvoje:

  • Nėra griežtos sėdėjimo tvarkos, teisininkai sprendžia
  • Teisininkai kalba už klientus jų neatsiklausę
  • Visi įrodymai turi būti popieriniai; tai, ką kažkas kažkam pasakė, nelaikytina įrodymu

Danijoje:

  • Griežtai nustatyta sėdėjimo tvarką, griežtos procedūrinės taisyklės
  • Teisininkai apklausia klientus prieš teismą

Belgijoje:

  • Šeimos teisė taikoma neformalioje aplinkoje
  • Vienas iš tėvų neprivalo dalyvauti

Nyderlandai paruošė standartizuotą protokolą, kurio tikslas informuoti visas nacionalines institucijas, taip pat kitų šalių šioje srityje dirbančius asmenis apie nacionalines procedūras. Šis dokumentas sukuria aukštą skaidrumo ir patikimumo, tikrumo standartą.

Žvilgtelėkite į šį protokolą.


KITAS

 

Courts handling return cases

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance