Naudojimo Sąlygos ir Elgesio Kodeksas

Naudojimo Sąlygos ir Elgesio Kodeksas

Elgesio kodeksas
Naudojimo Sąlygos

ELGESIO KODEKSAS

Šis kursas yra parengtas pagal vaiko grobimo procesą. Naudotojai gali vadovautis pateikta struktūra siekdami holistinių mokymų arba patys pasirinkti pagal savo poreikius modelius ir užduotis. Kurse naudojamos įvairios pateikimo formos (tekstas, užrašai ir video iš konferecijos, audio įrašai, grafikai) ir interaktyvūs įrankiai (forumai ir komentarai , apklausos). Interaktyviems elementams skiriamas didelis dėmesys reikalauja visų naudotojų nuoširdaus darbo. Toliau pateikiamas Elgesio kodeksas yra neišsamus standartų sąrašas, su kuriuo Naudotojas turi sutikti registruodamasis į šį kursą.

I. Indėlis.
a) Turėtų būti raštiškas, kad būtų naudingas kitiems naudotojams,
b) Turėtų būti susijęs su tam tikra užduotimi, klausimu,
c) Turėtų būti pagrįstas sava patirtimi ar nuoroda į šaltinį,
d) Truėtų būti aprašytas kaip galima trumpiau,
e) Negali turėti jokios reklamos,
f) Negalima naudoti žeminančių sąvokų, ar kitu būdu skelbti šmeižiančią, teises ir interesus pažeidžiančią, neteisingą, diskriminacinę ir neteisėtą informaciją,
Tai ne apie žinučių kiekį, o apie jų turinį ir naudą.

II. Kondencialumas:
a) Reikalaujama nenaudoti jokių konfiktuojančių šalių ar kitų susijusių asmenų vardų, pavardžių,
b) Nereikalauja dalintis patirtimi, kai atvejis dar neišspręstas.


III. Įvertinimas:
a) Turėtų būti atliktas, kai tik įmanoma,
b) Turėtų būti atliekamas tik tada,kai jaučiatės galintys vertinti indėlio praktinę naudą,
c) Turėtų būti atliekamas tiek, kiek tai susiję su indėlio praktiniu aspektu, o ne su susitarimo lygiu.
Įvertinimas padeda kitiems pasirinkti naduingus komentarus.

IV. Atsileipimai ir kritika:
a) Turėtų būti susiję su konkrečius pasisakymu ar indėliu,
b) Turėtų būti aiškiai identifikuotas kaip subjektyvi nuomonė, ne kaip neginčijama tiesa,
c) Turėtų būti pateikiami argumentuotai ir paskatinti diskusijas, o ne būti neginčijamas pareiškimas,
d) Turėtų apimti alternatyvas kaip pasiūlymus, o ne patarimus.
Turėkite omenyje, kad kiti turi savo priežasčių elgtis taip, kaip elgiasi ir spręsti kaip jiems elgtis.

V. Tiesioginis ryšys:
a) Turėtų būti susijęs su kurso tikslu, nebent aiškiai būtų identifikuotas išplėtimas kitur.NAUDOJIMO SĄLYGOS

E-mokymų kursas „Apsaugant vaiką“ (toliau vadinamas Paslaugos) yra „Bundesverband Mediation e.V.“ (toliau vadinamas Operatoriumi) nuosavybė ir valdomas visų projekto „Apsaugant vaiką“ partnerių vadovaujant „Bundesverband Mediation e.V.“ (toliau vadinami Partneriais). Paslaugos siūlomos sutikus be jokių pakeitimų su  toliau nurodytomis sąlygomis.

1.1.  Asmens duomenys: Naudotojai privalo nurodyti kontaktinę informaciją ir bendrą informaciją apie Naudotoją, Naudotojo profesinį pagrindą/interesą ir Naudotojo atstovaujamą organizaciją. Ši informacija saugoma naudotojo profilyje, kurį kontroliuoja Naudotojas. Naudotojo profilyje renkama informacija naudojama siekiant geriau suprasti naudojimąsi paslaugomis ir palaikyti susijusias sąveikas tinklalapyje.

1.2.  Konfidencialumas: Partneriai neparduos el.pašto adresų ar kitos informacijos, kurią Naudotojas nurodė registruodamasis jokiems tretiesiems asmenims. Tačiau Partneriai gali atskleisti asmeninę atpažįstamą informaciją, jeigu jie mano, kad tai būtina pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, teismo šaukimus ar dėl kitų teisinių procesų. Partneriai taip pat gali atskleisti informaciją, jei jie turi pagrindo manyti, kad informacijos atskleidimas yra būtinas nustatyti, susisiekti ar teisiniams veiksmams pradėti prie asmenį, kuris tikėtina pažeidė šį susitarimą ar siekiant apsaugoti Naudotojus ir visuomenę.

1.3. Slaptažodis: sudarydamas šį susitarimą, patvirtinate, kad Mokymus naudosite tik pats asmeniškai. Kito asmens Jūsų Naudotojo vardo ir slaptažodžio naudojimas ar dalinimasis juo draudžiamas ir lemia skubų susitarimo nutraukimą be išankstinio įspėjimo. Jūs esate atsakingas už savo Naudotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir visus veiksmus, kurie buvo atlikti naudojantis Jūsų Naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Jūs įsipareigojate nedelsiant pranešti Aptarnavimo centrui Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., jeigu Jums tampa žinoma ar turite įtarimų, kad Jūsų paskyra naudojamasi neteisėtai ar yra kitų saugumo pažeidimų. Jūs taip pat įsipareigojate imtis protingų priemonių siekiant sustabdyti neteisėtą naudojimąsi ir bendradarbiauti su „Bundesverband Mediation e.V.“, jeigu būtų atliekamas tokio neteisėto naudojimosi tyrimas.

2.1. Išlygos garantijai.  Operatorius, siekdamas užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos saugumą, įgyvendina standartines tinklo saugumo priemones. Tačiau kiekvienas Naudotojas sutinka, kad naudojimasi kursais yra vykdomas asmenine rizika. Operatorius neužtikrina, kad paslaugos ar interneto svetainė veiks be trūkumų ir nepertraukiamai. Šiame punkte nurodyta atsakomybės išlyga taikoma bet kokiems nuostoliams, žalai, kurią sukėlė netinkamas oepracijų ar perdavimo veikimas, klaidos, neveikimas, pertraukimas, ištrynimas, defektas, vėlavimas, kompiuterių virusai, vagystė ar neteisėtas prisijungimas, pakeitimas, įrašų ar kitos medžiagos panaudojimas, nepaisant, ar tai nutiko dėl sutarties pažeidimo, neatsargumo ar dėl kokių kitų priežasčių.

2.2. Išlygos garantijai. visa informacija yra praktikuojančių asmenų apsikeitimo informacija rezultatas ir yra jos nautotojų patikrinta tiek, kiek tai įmanoma. Tačiau nėra jokios garantijos dėl rezultatų, kurių galima pasiekti naudojantis paslaugomis ar interneto svetaine ar dėl teisingumo, tikslumo ar turinio bet kokios informacijos, pateiktos naudojantis paslaugomis ar interneto svetainėje.

2.3. Monitoringas:  Partneriai turi teisę, bet ne pareigą stebėti paslaugų turinį, siekiant nustatyti atitikimą šiam susitarimui. Partneriai turi teisę diskrecijos teise koreguoti, atsisakyti skelbti ar pašalinti visa, kas pateikta ar paskelbta naudojantis paslaugomis. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta anksčiau, Partneriai turi teisę pašalinti bet kokią medžiagą, kuri, jų nuomone, pažeidžia sąlygas, yra smerktina ar pasenusi. Nepaisant šios teisės, naudotojai yra atsakingi už savo žinučių, pateiktų naudojantis paslaugomis, turinį.

2.4. Naudotojų bendradarbiavimas. Kursas sudarytas iš turinio, pateikto trečiųjų šalių ir Naudotojų. Bet kokia nuomonė, patarimas, pareiškimas, paslaugos, pasiūlymai ar kita informacija ar turinys, išreikštas ar padarytas pasiekiamu trečiųjų šalių ar Naudotojų veiksmais, yra būtent šių asmenų, o ne Partnerių. Bet kuris Naudotojas sutinka, kad nei Operatorius, nei kuris nors iš Partnerių nėra atsakingas už šmeižtą, įžeidžiantį, neteisėtą trečiųjų šalių, Naudotojų elgesį ir žalos padarymo riziką prisiima kiekvienas konkretus už konkretų veiksmą atsakingas Naudotojas. Operatorius ir Partneriai nėra atsakingi už jokią nuomonę, patarimą, informaciją, pareiškimą, atliktą kursų medžiagoje bet kokio kito asmens nei jo darbuotojas, kai jis veikia remdamasis savo oficialiais įgaliojimais. Jokiomis aplinkybėmis Partneriai nebus atsakingi dėl bet kokių nuostolių ar žalos  dėl bet kokios informacijos, paskelbtos interneto svetainėje.

2.5. Trečiųjų šalių nuorodos: siekiant Naudotojams suteikti pridėtinės vertės, kurse pateikiama įvairių trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodų. Nepaisant to, kad trečioji šalis yra susijusi su projektu “Apsaugant vaiką”, Bundesverband Mediation e.V. nekontroliuoja per šias nuorodas pasiekiamų interneto svetainių, kurių kiekviena gali turėti savo privatumo ir duomenų rinkimo taisykles, ir jos visos yra nepriklausomos nuo Bundesverband Mediation e.V. Todėl Bundesverband Mediation e.V. neturi jokios atsakomybės dėl šių nepriklausomų strategijų ar veiksmų ir nėra atsakinga už jų turinį, privatumo pareiškimus ar kitą tokios interneto svetainės turinį. Kiekvienas naudotojas lankosi tokiose interneto svetainėse savo rizika. Vis tik Bundesverband Mediation e.V. ir Partneriai siekia užtikrinti interneto svetainės ir joje esančių nuorodų integralumą, todėl prašo pateikti atsiliepimus ne tik apie svetainę, bet ir apie nuorodas joje (įskaitant, jei kuri nors nuoroda neveikia).

3.1. Intelektinės  nuosavybės teisės. Kurso metu paslaugos teikiamos registruotiems Naudotojams. Nariai sutinka, kad turinio, informacijos, duomenų ar kitų intelektinės nuosavybės produktų, sukurtų naudojantis kurso medžiaga kopijavimas, naujas panaudojimas  ar perdavimas kitiems asmenims yra autorinių teisių pažeidimas ir sukelia nuostolius Operatoriui, Partneriams ir visam kursui. Naudotojas sutinka, kad tapdamas naudotoju jis sutinka, kad kopijavimas ar perdavimas bet kokios kurso medžiagos ne kurso naudotojui visada reikalauja rašytinio išankstinio vieno iš Partnerių sutikimo.

4.1. Reklama: Naudotojui draudžiama naudoti Paslaugas siekiant siųsti nepageidautinus reklaminius pasiūlymus, kitą reklaminę medžiagą kitiems Naudotojams, išskyrus specialias tam skirtas interneto svetainės dalis, sukurtas būtent šiam tikslui tokias kaip sekančių mokymų dalis Modulyje 8.

4.2. Pažeidimas: Naudotojui šiuo susitarimu draudžiama atlikti veiksmus, kurie pažeidžia federalinę ar atskiro teritorinio darinio teisę dėl kopijavimo, prekės ženklo, patentų, komercinės paslapties ar kitos intelektinės nuosavybės.

4.3.  Suaugusiesiems skirta medžiaga. Operatorius draudžia perduoti ar skelbti naudojantis Paslaugomis nuogybes, pornografiją ar kitą suaugusiesiems skirtą medžiagą, erotinius paveikslėlius ar aprašymus su seksualinio pobūdžio elgesiu, ar kitą turinį, kuris Operatoriui atrodo pažeidžiantis bendruomenės standartus ar įstatymus.

5.1. Narystės nutraukimas.  Naudotojo narystė yra neribota ir galiojanti kol nenutraukiama Naudotojo ar Operatoriaus iniciatyva. Operatorius gali ištrinti Naudotojo paskyrą ar prieigos prie Paslaugų teises nedelsiant be perspėjimo, jei Naudotojas nesilaiko bet kurios iš šio susitarimo sąlygų. Operatorius taip pat gali nutraukti visas paslaugas, ar bet kurią jų dalį bet kuriuo metu neperspėdamas.

5.2. Pakeitimai. Naudodamasis Paslaugomis Naudotojas sutinka su šiuo susitarimu kaip apibrėžta aukščiau. Jeigu Operatorius nusprendžia pakeisti bet kurią iš šio susitarimo sąlygų, apie tai Naudotojus informuoja jų nurodytais el. pašto adresais.

Partneriai laukia Naudotojų pastabų, komentarų, pasiūlymų dėl Paslaugų ir šio susitarimo. Jeigu Naudotojai turi klausimų ar jiems reikalinga detalesnė informacija, prašome susisiekti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance