Заседания

Полезност на медиацията

Полезност на медиацията

Идеята е да се смени самата игра! Професор Ануше Рафи, президент на “Bundesverband Mediation e.V.”, предимствата и ограниченията на медиацията.

 

 

ПРОДЪЛЖИ

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance