Заседания

Полезност на медиацията

Полезност на медиацията

Въпреки потенциалът, който се съдържа в процедурата по медиация, различните заинтересовани страни, ангажирани  в съдебния процес по случаи на трансгранично отвличане на деца от родители, могат да изпитват както различни по своята същност, така и различни по степента на своето въздействие,  предубеждения и страхове по повод прилагането на процедурата.

Моля, отбележете в коментарната част предубежденията и страховете, които смятате за типични в тези случаи.

Съдии
Коментари

 

Адвокати
Коментари

 

Родители
Коментари

 

 

Моля, отбележете сега какви биха били възможните стимули за всяка една от групите, които коментират.

Съдии
Коментари

 

Адвокати
Коментари

 

Родители
Коментари

 

 

 

ПРОДЪЛЖИ

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance