Заседания

Процедура по медиация

Както се вижда от скицата по-долу, медиацията представлява процес, който се развива на етапи. Съществуват различни школи, при които се наблюдават малки разминавания, но процесът като цяло е сходен.

Етапи в медиацията

В рамките на началния етап (първата стъпка) се изяснява процедурата. Спорещите страни получават информация за принципите на медиацията, а също така те трябва да потвърдят също желанието си да участват в процедурата. Сключва се споразумение за започване на процедурата,  което освен всичко друго гарантира още, че медиаторът се възприема като лице, което подпомага решаването на спора, а не като лице, което ще реши спора.

В рамките на етап 2 (стъпка 2) се анализира конфликтът. Изясняват се проблемите/темите, по които страните искат да разговарят. От съществено значение е всяка една от страните да получи равна възможност с другата да представи своята история/да изрази своята гледна точка. Другата страна изслушва през това време. В помощ на по-добрата комуникация е възможно страните да бъдат помолени да повторят какво са разбрали.

В рамките на етап 3 (стъпка 3) се разкриват потребностите и интересите на страните. Това е критичният етап в усилията за постигане на формула за уреждане на отношенията им, тъй като страните често имат фиксирани представи за решението, не допускат алтернативи. Ако скритите потребности и интереси бъдат извадени наяве, се открива възможност да бъдат обсъдени и новите теми - страните вече се насочват и към тяхното решаване, а не само към решаването на проблемите, които водят до задънена улица. Интересите и потребностите на детето могат също така да бъдат дефинирани. Въпреки всички спорове и различия помежду им, родителите всъщност често  демонстрират съгласие по отношение нуждите и потребностите на детето -  една добра начална точка в търсенето на решения.

В рамките на етап 4 (стъпка 4) се генерират решения. Включително и брейнсторминг -  по време на своеобразния креативен процес могат да бъдат предлагани всякакви идеи, включително и такива, които изглеждат шантаво... Едва след като приключи т. нар. креативен процес, идеите се оценяват. Могат ли страните да се обединят около дадено решение? Справедливо ли е решението за двете страни? Осъществимо ли е решението?

В рамките на етап 5 (стъпка 5) се работи върху спогодбата. Това означава да се уточнят всички аспекти на избраното решение - срещи между дете и родител, финансови аспекти, владеене на езици, как ще бъде обяснена на детето промяната...

По време на конференцията "Защита на детето" двамата медиатори Isabell Lütkehaus и Ludwig Linden представиха процедурата в контекста на международното отвличане на деца от родители.

 

КЪМ МЕДИАЦИЯ В СЪДА

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance