Медиация

Моделът MiKK

Няколко са причините, които предполагат включването на двама медиатори по случаи на международно отвличане на деца от родители. Двамата медиатори имат предимството да се допълват, имат възможността да обменят идеи, да обогатяват медиационния процес, да осигуряват  спокойствие. Освен това, когато са  двама, единият от медиаторите има възможността да следи процеса (да наблюдава и да си води бележки), докато другият може да задава въпросите, или пък просто всеки един от тях може да се фокусира върху различни аспекти на ситуацията. Екип от двама медиатори може да бъде полезен и когато ко-медиаторите притежават различни умения.  Например участниците в процедурата биха могли да предпочитат единият от медиаторите да е експерт в дадена област, а другият медиатор да е експерт в друга област. Участието на двама медиатори например, които в определен момент си разпределят задачите, със сигурност може да ускори процеса. Например, медиаторите могат да се разпределят и да осъществят поотделно индивидуални срещи със страните , като така направят процедурата по-ефективна. Не на последно място медиаторите могат да обсъждат помежду си процеса. Всичко изброено, взето в цялост,   води до по-високо качество и ефикасност, характеристики на медиационната процедура, които са критично важни в случаите на международно отвличане на деца от родители - в тези случаи решенията се взимат под натиска на времето и при  високо ниво на емоциите.

Допълнително, страните се чувстват комфортно, когато виждат срещу себе си, чрез медиаторите, своята етническа принадлежност,  пол или възраст. При семейни медиации например страните се чувстват по-спокойни, ако в ко-медиаторската двойка са представени и двата пола.  Бащата би могъл да  смята, че медиаторът - жена фаворизира съпругата му или обратното. Двама медиатори с различни езикови умения неизменно са по-полезни, когато спорещите страни говорят два или повече различни страни.

Асоциацията “Mediation in International Conflicts Involving Parents and Children” (MIKK) прилага специфичен модел за екипна работа при случаи на международно отвличане на деца от родители.

 

ПРОДЪЛЖИ

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance