Медиация

Потребности и интереси

Разделянето на потребностите и интересите от желанията или стратегиите е стъпка с критична важност  в процедурата по медиация. Често желанията и стратегиите се прикриват и предават от спорещите страни като потребности и интереси. Например изразът "изпитвам потребност" в твърдението "изпитвам потребност да виждам детето си всеки ден" прикрива всъщност желание, докато самият интерес би могъл да бъде формулиран например като "връзка/влияние  с/върху развитието на детето"  или  "споделяне/изживяване на всекидневието на детето".

error messagebox
00:00

 

 

Google Translation

Data Protection & GDRP compliance