Apsaugant vaiką

E-mokymų kursas

E-MOKYMŲ KURSO „APSAUGANT VAIKĄ“ ĮŽANGINIS ŽODIS

Didėjant Europos visuomenės judrumui, pastebimas proporcingas porų, kurias sudaro asmenys iš skirtingų valstybių narių, skaičius. Kai sutuoktiniai yra skirtingų tautybių ir jų santykiai nutrūksta, situacija gali tapti sudėtinga. Ši dramatiška šeimos situacija kartais sąlygoja tarptautinį vaikų grobimą. Vieno iš tėvų atliktas vaiko grobimas neabejotinai daro didelę žalą ne tik vaikui, paliktajam sutuoktiniui, bet ir vaiką pagrobusiam sutuoktiniui. Siekiant išvengti situacijos, kai pagrobęs vaiką tėtis (mama) atsiduria geresnėje padėtyje dėl vaiko pagrobimo, 1980 m. Hagos konvencija buvo ratifikuota 77 valstybių ir papildyta Briuselis II reglamentu. Bet praktika rodo, kad teisminėse procedūrose vis dar egzistuoja daug kliūčių.

Šis e-mokymų kursas skirtas suteikti žinių, įgūdžių praktikams, dirbantiems su vieno iš tėvų vykdomu tarptautiniu vaiko grobimu, ir apsaugoti vaiko gerovę teisinėmis priemonėmis gerinant tarptautinį bendradarbiavimą ir mediacijos integravimą į šių priemonių sistemą. Jis remiasi Europos konferencijoje šeimos teisės praktikams šeimos teisės praktikų siekiant pagerinti bendradarbiavimą vaiko grobimo atvejais (2016 m. gegužės 25-27 d.), kurioje dalyvavo daugiau kaip 90 praktikų, iš kurių 27 teisėjai, taikantys savo darbe 1980 m. Hagos konvenciją ir Briuselis II reglamentą.

Kursas labiau orientuotas ne tiek į Hagos konvencijos ir Briuselis II reglamento žinojimą, bet labiau į kultūrinius ir “švelniuosius” aspektus, kurie svarbūs praktikoje. Todėl konferencijos rezultatai nėra pateikiami kaip galutinės išvados,o labiau kaip stimulas vėlesnėms diskusijoms ir patirties apsikeitimams. E-mokymų kursu siekiama paskatinti permąstyti žinias, pagerinti supratimą apie kritinius tarptautinio vaiko grobimo aspektus, kurių visiškai neapima Hagos konvencija ir Briuselis II reglamentas. Šis kursas skirtas paskatinti dalinimąsi patirtimi ir bendradarbiavimą konkrečiais vaiko grobimo atvejais.

 

Moduliai

E-mokymų kursas

Naudojimo Sąlygos ir Elgesio Kodeksas

Jeigunorėtumėtepasiekti e-mokymųturinį, prašomeregistruotis.

REGISTACIJA

Data Protection & GDRP compliance